اکوتوریسم چیست؟

0

توریسم در جهان صنعتی امروز در حال رشد است و به عنوان منبع درآمدی مهم برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همین طور توسعه یافته محسوب می شود. اهمیت گردشگری در پیشرفت اقتصادی موجب جلب توجه بسیاری از کشورها به این پدیده شده است. در همین حال رشد جهانی گردشگری تهدیدی جدی برای تنوع زیستی و فرهنگی به شمار می رود.

در میان الگوهای مختلف گردشگری، اکوتوریسم از رشد قابل توجه و روزافزونی برخوردار است و ابزاری مهم برای توسعه پایدار محسوب می شود. به علاوه اکوتوریسم در اغلب موارد به شکلی متفاوت از سایر بخش های گردشگری عمل می کند، زیرا این شاخه از توریسم، مزایای توسعه پایدار از جمله حفاظت از منابع طبیعی، آموزش بازدیدکنندگان در باره مقوله ی پایداری و کسب سود توسط مردم بومی را نیز داراست.

اکوتوریسم مترادف طبیعتگردی یا بوم گردی در زبان فارسی، یکی از شاخه های گردشگری است که مبتنی بر جاذبه های طبیعی است. همچنین:

اکوتوریسم یکی از زیر شاخه های بخش توریسم پایدار است.
اکوتوریسم تنها حضور گردشگر در طبیعت نیست؛ بلکه متاثر از قواعد و قوانین خاصی است.
اکوتوریسم پایبند اصولی برای دستیابی به حفاظت پایدار محیط زیست و بهبود وضعیت مردم محلی است.
اکوتوریسم عاملی برای رسیدن به توسعه پایدار است.
اکوتوریسم سفری است مسئولانه به طبیعت با هدف حفظ محیط زیست و حمایت از جوامع محلی. اکوتوریسم سفری مسئولانه از نظر محیط زیستی است که به منظور لذت بردن از مناطق به نسبت بکر طبیعی و هر گونه ویژگی فرهنگی موجود در گذشته تا حال ترتیب داده می شود و باعث ترویج حفظ محیط زیست می شود.

در طول این سفر گردشگران حداقل تاثیر منفی را بر منابع طبیعی می گذارند و مردم بومی در سود حاصل از فعالیت های اجتماعی-اقتصادی شریک می شوند.

ویژگی های اکوتوریسم

– به حفاظت از تنوع زیستی کمک کند.
– باعث رفاه مردم محلی شود.
– شامل برنامه های آموزشی باشد.
– کم ترین مقدار ممکن از منابع تجدید ناپذیر را مصرف کند.
– گردشگران و دست اندرکاران گردشگری در آن عملکردی مسئولانه داشته باشند.
– عمدتا توسط گروه های تجاری کوچک به گروه های کوچک گردشگر ارائه شود.
– بر پایه مشارکت، مالکیت و ایجاد فرصت اقتصادی برای مردم محلی استوار باشد.

ریشه یابی اکوتوریسم

لغت Eco Tourism که فرهنگستان لغات با کمک سازمان میراث فرهنگی کشور آن را معادل طبیعت گردی معنا کرده است، از نظر ریشه لغوی از دو جزء Eco و Tourism ساخته شده است که که پیشوند eco برگرفته از ریشه ای یونانی به معنی آمیزه ای از مفاهیم محیط زیست و زیستگاه و tourism به معنای گردشگری است؛ این مفهوم بیش از هر چیز طبیعت را تداعی می کند.

در فارسی کلمه بوم را معادل eco قرار داده اند و به نوعی به Eco Tourism، «بوم گردی» نیز می گویند. (بوم=سرزمین و زیستگاه)

تعریف اکوتوریسم از منظر انجمن جهانی اکوتوریسم در سال 1991 میلادی: «اکوتوریسم سفری است مسؤولانه به مناطق طبیعی، که موجب حفظ محیط زیست و بهبود زندگی مردم محلی شود.»

چند سال بعد در 1996 میلادی. اتحادیه ی جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی با بسط تعریف بالا، اکوتوریسم را چنین تعریف کرد: «اکوتوریسم یک سفر و بازدید زیست محیطی مسؤولانه از مناطق طبیعی بکر است که به منظور لذت بردن از طبیعت و درک مواهب آن و ویژگی های فرهنگی مرتبط با آن انجام می شود، به طوری که باعث ترویج حفاظت شود و اثرات منفی بسیار کمی از جانب بازدید کنندگان بر محیط به جای گذارد و شرایطی را برای اشتغال و بهره مندی اقتصادی و اجتماعی مردم محلی (بومی) فراهم کند.»

اکوتوریست ها (بوم گردان) کیستند:

– اکوتوریست ها افرادی هستند که از مرحله علاقه ساده به طبیعت فراتررفته و پا در عرصه شناخت رازها و زیبایی های عمیق آن می گذارند.
– یک اکوتوریست، خود را نسبت به مراقبت از طبیعت و احترام به فرهنگ بومی مسؤول می داند و به این مسئولیت پای بند است.

بنابراین هر کس که به هر طریقی به طبیعت سفر می کند، الزامآ یک اکوتوریست به حساب نمی آید.

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید