وضعیت ژئوتوریسم در ایران

0

ایران با تنوع زمین شناختی، اقلیم متنوع و ویژگی های زمین شناسی گوناگون و طبیعت بی جان بی نظیر، می تواند از پدیده های زمین شناختی (ژئوتوپ ها) در سراسر کشور مانند غارها، تنگه ها، دره ها، مناطق فسیلی، دره های نشستی، شکاف های بزرگ زمین شناسی، سازندهای زمین شناختی، گل فشان ها، زمین های کارستیک، انواع کانی ها، هرم های ماسه ای، سواحل صخره ای-سنگی، معادن باستانی، کلوت ها و … به عنوان میراث های زمین شناختی و ژئومورفولوژی در قالب ژئوسایت های بالقوه متعدد پس از تدارک زیرساخت های گردشگری به عنوان ابزاری کارساز در راستای توسعه ژئوتوریسم و تاسیس ژئوپارک ها مورد استفاده قرار دهد.

ایران در میان سایر کشورهای جهان از نظر آموزش های دانشگاهی و کتب درسی ژئوتوریسم پیشرو می باشد و برای مقطع کارشناسی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و همچنین مقطع کارشناسی ارشد اکوتوریسم در دانشگاه های کشور، درس دو واحدی مستقلی بنام ژئوتوریسم (زمین گردشگری) ارائه و تدریس می شود. کتاب های درسی ژئوتوریسم ایران توسط بهرام نکوئی صدری تالیف شده است.

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید