ژئوپارک در جهان و ایران

0

ثبت محدوده‌هایی تحت حفاظت و مشخص برای گردشگری با عنوان ژئوپارک در دنیا از سال 2000 میلادی رواج دارد و تاکنون بیش از 80 ژئوپارک در دنیا به ثبت فهرست ژئوپارک های جهانی یونسکو رسیده ‌است. در حال حاضر چین اولین کشور آسیایی است که بیشترین تعداد ژئوپارک جهانی و ملی دارد. ژئوپارک جزیره قشم اولین ژئوپارک ایران و خاورمیانه است.

ژئوپارک در ایران: به طور کلی اکثر مناطق تحت حفاظت چهارگانه کشور قابلیت تبدیل به ژئوپارک ملی دارند و تعداد 50 پتانسیل برای ژئوپارک های آتی کشور پیش بینی شده‌ است. هنوز در میان پژوهشگران مختلف مفاهیم مربوط به ژئوسایت و ژئوپارک مبهم مانده‌ است در حالیکه ژئوپارک معنای وسیع تری از ژئوسایت دارد.

ژئوپارک های کشور: در حال حاضر سه ژئو پارک در کشور وجود دارند: 1. ژئوپارک جهانی قشم، 2. ژئوپارک ارس، 3. ژئوپارک راگه.

نخستین ژئوپارک خاورمیانه در جزیره قشم به عضویت شبکه جهانی ژئوپارک های ملی تحت حمایت یونسکو درآمده است.

اطلس توانمندی های ژئوپارک و ژئوتوریسم ایران، 22 منطقه را در ایران به عنوان مناطق پیشنهادی برای معرفی و ثبت تحت عنوان ژئوپارک به تفصیل معرفی کرده است.

ژئوپارک ملی جلفا و ژئوپارک جهانی جلفا-ارسباران در شمال استان آذربایجان شرقی در منطقه جلفا دومین محدوده پیشنهادی رسمی کشور به سازمان یونسکو است که شناسایی و پیشنهاد اولیه آنها توسط بهرام نکوئی صدری در سال 1387 انجام شده ‌است.

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید