عوامل پیدایش تنوع زمین شناختی در ایران

0

برای تشکیل تنوع زمین شناختی (Geodiversity) تنوع و دگرگونی توسط فرآیندهای بیرونی و درونی لازم است. طبیعت دائم توسط فرسایش آبی و بادی در حال تنوع و دگرگونی است. این دگرگونی توسط خود عوامل فرسایش شکل می گیرد نه انسان، مهم ترین عوامل پیدایش رخنمون ها، اشکال و جلوه های زمین که موجب جلب گردشگران علاقه مندان به پدیده های طبیعی می گردد، عبارتند از:
1. فرسایش ها، 2. آتشفشان ها، 3. چین خوردگی ها و گسله ها، 4. گنبدها و بلورهای نمکی، 5. تپه های مرجانی

فرسایش مهم ترین عامل ایجاد و شکل گیری پدیده های زمین شناسی و ژئومورفولوژی، محسوب می شود. فرسایش آبی و بادی، تغییر درجه حرارت و تبلور کانی ها از عمده ترین محرک های عمل فرسایش در سطح زمین است. بارش برف و باران، رگبارهای فصلی، امواج دریا، پیشروی و پسروی آب دریاها، تغییر مسیر رودخانه ها، جریان سیلاب ها، نفوذ آب در لایه های زمین و انحلال سنگ ها و رسوبات آهکی، سیلتی، مارنی و ماسه سنگی و شکل گیری غارها و حفره ها و دریاچه ها و سفره های آب زیرزمینی، نفوذ آب در سنگ ها، انجماد و تخریب آن ها از جمله عواملی است که چهره طبیعت را دائم تغییر داده و رخنمون ها و جلوه های رنگارنگ کانی ها لایه های مختلف زمین را بیشتر نمایان می سازد.

نظر خود را بیان کنید