آشنایی با خانه اکولوژیک

0

واژه ی خانه اکولوژیک برای اولین بار در نخستین سمینار بین المللی خانه های اکولوژیک که در سال 1994 در خلیج ماهو در جزایر ویرجین در آمریکا برگزار شد، مطرح شد. باید توجه داشت که ارزش های یک خانه اکولوژیک به محیط و ساختار آن وابسته است.

خانه های اکولوژیک نیازمند محیطی هستند که به خوبی حفاظت شده باشد و بر اثر توسعه بی رویه و تخریب منابع آسیب ندیده باشد. ارزش مناطق مورد استفاده در اکوتوریسم بسته به توانایی دست اندرکاران در حفظ تنوع زیستی، حیات محش و سرزمین های بکر افزایش یا کاهش می یابد.در بسیاری از موارد صاحبان خانه های اکولوژیک اقدامات احتیاطی ویژه ای را برای حفظ منابع طبیعی که تجارتشان به آنها وابسته است،انجام می دهند.

این خانه ها می توانند بسیار ساده یا بسیار مجهز باشند. به طور کلی اقامتگاه های مورد استفاده در صنعت اکوتوریسم از نظر قیمت در حد متوسطی قرار دارند. بسیاری از خانه های اکولوژیک از وجود راهنمایان و کارشناسان برای کمک به گردشگرانی که به تنهایی و بدون همراهی راهنمای تور سفر کرده اند، بهره می جویند. در بسیاری از موارد کشاورزان محلی و مردم بومی مطلع از بافت گیاهی و جانوری منطقه به عنوان راهنما در این مکان ها مشغول به کار می شوند. مردم محلی از اینکه فرصتی پیدا می کنند تا با توضیح درباره مناظر طبیعی محل زندگی شان کسب درآمد کنند، بسیار خشنودند. آن هم بعد از سال ها گذران زندگی از راه شکار حیات وحش، قطع بی رویه درختان، از بین بردن منابع طبیعی و کشاورزی و یا حتی استخراج نفت. از آنجا که دانش افراد محلی درباره سرزمین شان بسیار بیش تر از آن چیزی است که ساکنین شهری در زندگی خود تجربه کرده اند، گردشگران احترام خاصی برای این مردم قائل می شوند.

روابط متقابل میان میزبان و میهمان نیز می تواند منجر به ایجاد دیدگاه های جدید در میان مردم محلی نسبت به محیط طبیعی ویژه ای که در آن زندگی می کنند، شود.

تعریف خانه های اکولوژیک خانه ی اکولوژیک اقامتگاهی برای گردشگران است که درارای خصوصیات زیر باشد:

– آسیبی به محیط زیست اعم از طبیعی و فرهنگی وارد نسازد.
– کم ترین تاثیر ممکن را هنگام ساخت و ساز بر روی محیط طبیعی اطرافش بگذارد.
– مناسب و هماهنگ با بافت فیزیکی و فرهنگی آن منطقه باشد و با توجه به شکل، ظاهر،رنگ و معماری محلی ساخته شده باشد.
– از روش های پایدار برای بدست آوردن آب مصرفی و کاهش مصرف آن استفاده کند.
– سیستم کارآمد دفع زباله و فاضلاب داشته باشد.
– از منابع انرژی جایگزین با رعایت اصول پایداری بهره مند باشد.
– در راستای همکاری با انجمن های محلی تلاش کند.
– برنامه های آموزشی درباره محیط های طبیعی و فرهنگی منطقه برای کارمندان و گردشگران ترتیب دهد.
– با شرکت در برنامه های تحقیقاتی، به توسعه پایدار منطقه کمک کند.

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید