بوم گردی چیست؟ بومگرد کیست؟

0

اقامتگاه بوم گردی نوعی از محل های اسکان برای مسافران است که بر خلاف هتل ها که ویژگی یکسانی دارند، دارای ویژگی خاص محیطی خود بوده و به نوعی اقامتگاهی بومی و محلی است که عمدتا در خانه های قدیمی بازسازی شده و با شیوه ای که مطلوب برای مسافران باشد اداره می شوند.

در این اقامتگاه ها که تقریبا همگی آن ها به صورت خانوادگی ارائه خدمات می کنند، سعی بر این است تا میهمانان با شیوه سنتی زندگی در آن محل خاص آشنا شده و از غذاهای محلی آنجا استفاده و در محیطی طبیعی سفر خود را به انجام برساند.

برخی از آنان فعالیت های طبیعت گردی مکملی چون بیابان گردی، جنگل نوردی و گردشگری نجومی را نیز مکمل کار خود ساخته و خدمات کاملی را به مسافران خود ارائه می دهند.

بوم گرد، مسافر عرصه های بکر و کمتر دست خورده طبیعی است که با آگاهی و مسئولیت پذیری خویش، فرهنگ سفر به مکان های طبیعی را گسترش می دهد.

بوم گرد بر پایه آگاهی های زیست محیطی خود کمترین تاثیر منفی را در مکان های مورد بازدید به جا می گذارد.
بوم گرد ضمن مبارزه با سبزشویی و کاهش مواد زاید، استفاده پایدار از گوناگونی زیستی را ممکن می سازد.
بوم گرد جوامع محلی و میزبان را محترم شمرده، به مشارکت کشانده و موجب تبادل فرهنگ ها می شود.
بوم گرد با سفر به عرصه های طبیعی موجب منافع مالی و توانمندسازی بومیان و حفاظت منطقه مورد بازدیدش می گردد.
بوم گرد طبیعت گرد خردمند است.

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید